ibro-komerc@hotmail.com
  +389 (031) 467 853; ////+389 (031) 550 996, +389 (031) 550 997

-          Ибро комерц е компанија која нуди и градежни услуги : конструкции на куќи, фасади, големи објекти и згради.