ibro-komerc@hotmail.com
  +389 (031) 467 853; ////+389 (031) 550 996, +389 (031) 550 997

-          Во 1994 година е изградена првата бензинска пумпа која е лоцирана на автопатот Куманово – Табановце од десната страна кон р. Србија.

-          Втората пумпа е изградена во 2000 година кај наплатната рампа Романовце на автопатот Е75 коридор 10 и во контиунуитет работи успешно скоро 20 години.

-          Во двете бензински пумпи чиј сопственик е Ибро Комерц се нуди продажба на квалитетни горива, шел деривати и хидраулични масла.

 

Eurodizel 92 centi/ 1 l

Eurosuper 95 = 1, 17 evra /1 l

Eurosuper 98 = 1, 19 / 1l

 

Нудиме попуст кај автобуси и камиони во цената на дериватот.

 

Телефон : +389 (070) 381 987

+389 (070) 211 637

+389 (070) 211 687

 

Фиксен телефон +389 (031) 467 853

                              +389 (031) 550 996,  +389 (031) 550 997 / кај наплатна рампа

 

benziskapumpa1.jpg benziskapumpa10.jpg benziskapumpa11.jpg benziskapumpa12.jpg benziskapumpa13.jpg benziskapumpa14.jpg benziskapumpa15.jpg benziskapumpa16.jpg benziskapumpa17.jpg benziskapumpa18.jpg benziskapumpa19.jpg benziskapumpa2.jpg benziskapumpa20.jpg benziskapumpa21.jpg benziskapumpa22.jpg benziskapumpa23.jpg benziskapumpa24.jpg benziskapumpa25.jpg benziskapumpa26.jpg benziskapumpa27.jpg benziskapumpa3.jpg benziskapumpa4.jpg benziskapumpa5.jpg benziskapumpa6.jpg benziskapumpa7.jpg benziskapumpa8.jpg benziskapumpa9.jpg